۲۸ مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

کودتای ۲۸ مرداد از جمله رخدادهای تاریخ معاصر ایران است که ملی گراها را از سلطنت طلبان جدا می کند.

در این روز یاران محمدمصدق در دولت وقت، اگرچه در فاصله زمانی صبح تا ظهر توانستند مقابل کودتاچیان مقاومت کنند اما با ورود ارتش،همراهی اراذل و اوباش و سکوت روحانیون سرشناس، سرانجام دولت مصدق در بعدازظهر 28 مرداد1332 سقوط کرد.

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

28 مرداد در آینه عکس ها / دولت ملی چگونه سرنگون شد؟

بیشتر بخوانید :

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان