جراحی زیبایی بینی
خرید از آمازون
جراحی زیبایی بینی
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

بازگشایی-مدارس

عضو شورای شهر تهران گفت: مشارکت فعال مناطق در ایجاد زمینه‌های ارتقاء سلامت و بهداشت دانش آموزان در مدارس برای پیشگیری از شیوع کرونا لازم است.
عضو شورای شهر تهران گفت:خانواده‌ها نسبت به عدم دسترسی به فضای مجازی و اپلیکیشن شاد دغدغه دارند، انتظار داریم در سرفصل‌های تغییری ایجاد شود.
بازگشایی مدارس بعد از گذشت بیش از 6 ماه بار دیگر ترافیک سنگین را به خیابان‌های تهران بازگرداند.
شهردار تهران گفت: سرویس‌های خاص آرم دار برای سال تحصیلی جدید تأیید صلاحیت شده‌اند و دانش‌آموزان را جابه‌جا خواهند کرد.
پیشخوان