روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خواندنی ها برچسب :

مسمومیت-با-الکل

امروزه ثابت شده الکل اتانول که در انواع مختلف توسط مردم به منظور سرخوشی استفاده می‌شود، حتی مقادیر کم آن موجب تهدید سلامت است. ما نمی‌توانیم منکر بشویم که مصرف الکل در کشور وجود ندارد.
آمارهای اخیر درباره مصرف مشروبات الکلی در برخی خانواده‌ها نگران‌کننده است، در این میان نگران‌کننده‌تر برخی باورهای درمانی غلط درباره مصرف مشروبات الکلی است.
اکنون که با شیوع بیماری کووید-19 و مرگ ومیر ناشی از این بیماری مواجه هستیم، در عین حال می‌بینیم که عده‌ای از هموطنان‌مان به دلیل مسمومیت با الکل متانول جان‌شان را از دست می‌دهند.
امروزه ثابت شده الکل اتانول که در انواع مختلف توسط مردم به منظور سرخوشی استفاده می‌شود، حتی مقادیر کم آن موجب تهدید سلامت است. ما نمی‌توانیم منکر بشویم که مصرف الکل در کشور وجود ندارد.
آمارهای اخیر درباره مصرف مشروبات الکلی در برخی خانواده‌ها نگران‌کننده است، در این میان نگران‌کننده‌تر برخی باورهای درمانی غلط درباره مصرف مشروبات الکلی است.
امروزه ثابت شده الکل اتانول که در انواع مختلف توسط مردم به منظور سرخوشی استفاده می‌شود، حتی مقادیر کم آن موجب تهدید سلامت است. ما نمی‌توانیم منکر بشویم که مصرف الکل در کشور وجود ندارد.
آمارهای اخیر درباره مصرف مشروبات الکلی در برخی خانواده‌ها نگران‌کننده است، در این میان نگران‌کننده‌تر برخی باورهای درمانی غلط درباره مصرف مشروبات الکلی است.
آمارهای اخیر درباره مصرف مشروبات الکلی در برخی خانواده‌ها نگران‌کننده است، در این میان نگران‌کننده‌تر برخی باورهای درمانی غلط درباره مصرف مشروبات الکلی است.