تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خواندنی ها برچسب :

وضعیت-فرهنگی

جنبش های علویان در سراسر دوره خلافت عباسی در معادلات سیاسی جامعه اسلامی و حکومت عباسیان تأثیرگذار بوده است
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اصطلاح "آتش به اختیار" در سخنان مقام معظم رهبری، اظهار کرد: از این واژه چماق نسازیم.