تعبیر خواب بلدرچین از نظر چهار معبر مختلف

در این مقاله می توانید با تعبیر خواب بلدرچین آشنا شوید. این خواب نشانه های مختلفی دارد. روزی حلال، فرزند، کنیر و غلام از نشانه های مهم این خواب است.

تعبیر خواب بلدرچین از نظر چهار معبر مختلف

اگر در خواب خود یک بلدرچین ببینید دارای نشانه های مختلفی است. این خواب نشان دهنده روزی حلال می باشد. شما با توجه به شرایطی که در خواب می بینید، نشانه های مختلفی از آن وجود دارد.

تعبیر خواب بلدرچین

تعبیر خواب بلدرچین:

شما می توانید، تعبیر این خواب را از نظر امام جعفر صادق هم بررسی کنید. طبق گفته های او دیدن بلدرچین در خواب نشان دهنده، غم یا از دست دادن فرزند می باش. همچنین این خواب نشانه ای از روزی حلال در زندگی شما است. دیدن بلدرچین در خواب می تواند، نشان دهنده سود و مفعت و همچنین مال و اموال شما باشد.

 

ابن سیرین:

او درباره تعبیر این خواب می گوید، اگر فردی در خواب ببیند که کسی برای شما بلدریچن گرفته است، یعنی صاحب یک خدمتکار و یا غلام می شوید. این خواب همچنین نشانه فرزند است. در صورتی که بلدرچین نر باشد، فرزند شما پسر و در صورتی که ماده باشد، فرزند شما دختر می شود. در صورتی که در خواب مشاهده کنید که بلدرچین از دست شما فرار می کند، یعنی اینکه فرزند شما یا غلام شما هلاک خواهد شد.

ابراهیم کرمانی:

تعبیر بلدرچین  در واقع مال و روزی حلال می باشد. همانطور که می دانید، بلدرچین در خواب نیز آمده است و نشانه روزی حلال برای شما خواهد بود. اگر در خواب مشاهده کردید که در حال خوردن بلدرچین هستید، یعنی روزی حلال خواهید داشت.

چند معنای خواب بلدرچین

آنتلی بیتون:

یک تعبیر خواب بلدرچین نیز توسط آنتلی بیتون ارائه می شود. او درباره تعبیر این خواب می گوید، دیدن بلدرچین در خواب نشانه خوشبختی و سعادت برای شما خواهد بود. خوردن گوشت بلدرچین نیز نشانه ولخرجی کردن های بیش از حد می باشد.

در صورتی که در خواب خود ببینید که در حال شکار کردن بلدرچین هستید، نشانه حسادت کردن به دوستان است. در صورتی که بلدرچین در خواب شما مرده باشد، نشانه شروع بدبختی و اتفاق های ناگوار خواهد بود.

مفهوم بلدرچین در خواب

لیلا برایت:

یکی دیگر از معبران معروفی که درباره این خواب تعبیر بیان کرده است، لیلا برایت می باشد. او درباره تعبیر این خواب می گوید، دیدن بلدرچین نشانه اخبار و رویدادهای خوب است. این خواب بسیار یمن و خوب می باشد.

این خواب نشانه های خوبی داشته و با توجه به وضعیتی که شما در خواب دارید، متنوع تعبیر می شود. این خواب در صورتی که بلدرچین مرده باشد، تعبیر بدی داشته و در غیر این صورت هم تعبیر آن خوب است. به طور کلی این خواب نشانه روزی و مال حلال خواهد بود.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان