تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
کنجدسرا

تصویب نرخ کرایه‌های سرویس مدارس در شورا

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از تصویب نرخ کرایه های سرویس مدارس در جلسه مشترک کمیسیون های عمران و حمل و نقل و کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

تصویب نرخ کرایه‌های سرویس مدارس در شورا

محمدعلی کرونی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در این لایحه مکانیزم محاسبه هزینه خدمات سرویس مدارس تغییر کرده است، گفت: بررسیها برای تغییر محاسبه هزینه سرویس مدارس در کارگروه ماده 18 که شامل نمایندگان فرمانداری، آموزش و پرورش و شهرداری است، انجام شده و کمیسیون تنها نرخ پیشنهادی شهرداری را مورد بررسی قرار داد که در این جلسه عیناً پیشنهاد شهرداری به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد شهرداری، 75 درصد هزینه ای که بابت سرویس مدارس پرداخت می شود سهم راننده خواهد بود.

کرونی اضافه کرد: همچنین در این جلسه تصویب شد دو درصد هزینه هایی که بابت صدور پروانه هایی که این خدمت را ارائه می کنند به سازمان تاکسیرانی پرداخت شود.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: این نرخ ها نهایی نشده و پس از طرح در صحن علنی و تصویب اعضا و تائید فرمانداری نرخ ها نهایی می شود و از سوی شهرداری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

نرخ کرایه سرویس های مینی بوس، میدل باس و اتوبوس مدارس در سال تحصیلی 98-97 برای 22 روز خدمت رسانی در ماه

ردیف

میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر)

متوسط کرایه مینی بوس

هر دانش آموز (ریال)

متوسط کرایه میدل باس

هر دانش آموز (ریال)

متوسط کرایه اتوبوس

هر دانش آموز (ریال)

1

تا پنج

488.000

414.000

339.000

2

بیش از پنج تا ده

537.000

457.000

383.000

3

بیش از ده تا پانزده

581.000

525.000

457.000

4

بیش از پانزده تا بیست

599.000

581.000

495.000

5

بیش از بیست تا بیست و پنج

711.000

624.000

581.000

6

بیش از بیست و پنج تا سی

767.000

698.000

612.000

7

از کیلومتر 30 به بعد

توافقی

توافقی

توافقی

 

 

 

نرخ کرایه سرویس های مینی بوس، میدل باس و اتوبوس مدارس در سال تحصیلی 98-97 برای 26 روز خدمت رسانی در ماه

ردیف

میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر)

متوسط کرایه مینی بوس

هر دانش آموز (ریال)

متوسط کرایه میدل باس

هر دانش آموز (ریال)

متوسط کرایه اتوبوس

هر دانش آموز (ریال)

1

تا پنج

581.000

488.000

401.000

2

بیش از پنج تا ده

636.000

537.000

457.000

3

بیش از ده تا پانزده

686.000

618.000

537.000

4

بیش از پانزده تا بیست

705.000

686.000

587.000

5

بیش از بیست تا بیست و پنج

841.000

742.000

686.000

6

بیش از بیست و پنج تا سی

909.000

822.000

723.000

7

از کیلومتر 30 به بعد

توافقی

توافقی

توافقی

 

 

بهای خدمات سرویس های سواری و ون مدارس

ردیف

عنوان خدمات

مبلغ پرداختی (ریال)

1

صدور گواهی صلاحیت رانندگی خودروهای حمل و نقل دانش آموزان

800.000

2

صدور گواهی صلاحیت خودروهای حمل و نقل دانش آموزان

400.000

 

 

 
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر