تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

از ابتدای سال آبی تا پایان اردیبهشت؛

بارندگی ها در کشور ۱۰۶ درصد افزایش یافت

بارندگی ها در کشور 106 درصد افزایش یافت
تازه ترین بررسی ها نشان می دهد حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (229.4 میلی متر) 42 درصد رشد دارد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، هم اکنون شرایط رگبار و رعدوبرق و وزش بادهای شدید به‌ویژه در شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی از شدت بیشتری برخوردار است و احتمال وقوع تگرگ برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌های شرقی سمنان وجود دارد.

* بارش ها در حوضه های اصلی
ایران دارای 6 حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم دارد.
بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، میانگین حجم بارش ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 530.2 میلی متر بود که نسبت به میانگین سال آبی پارسال (209 میلی متر) از 43 درصد رشد برخوردار بوده و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (352.2 میلی متر) رشد 51 درصدی دارد.
بر اساس این گزارش، میانگین حجم بارش ها در حوضه دریای خزر در سال آبی جاری 499.3 میلیمتر گزارش شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (335.4 میلی متر) حدود 49 درصد رشد را نشان می دهد.
میانگین بارش های این حوضه آبی کشورمان در دوره درازمدت به 345.4 میلیمتر رسید که با رشدی 45درصدی همراه شد.
میانگین حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز در سال آبی جاری 481.1 میلیمتر بود که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (377.2 میلی متر) حدود 28 درصد رشد و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (310 میلی متر) دارای رشد 55 درصدی است.
حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه در دوره یازده ساله 299 میلیمتر بود که رشد 61 درصدی برای آن گزارش شده است.
همزمان با افزایش بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه حجم آب دریاچه از پنج میلیارد مترمکعب گذشت و به 5.35 میلیارد مترمکعب رسید.
براساس این گزارش، حجم بارش های حوضه قره قوم نیز 277.8 میلیمتر اعلام شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (137.3میلی متر) 102 درصد رشد کرد و نسبت به دوره 50 ساله (با 206.3) رشد 35 درصدی داشت.
حجم بارش ها در سال آبی جاری در حوضه فلات مرکزی ایران نیز 204.8 میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی پارسال (97.1) حدود 111 درصد رشد یافت. این در حالی است که در دوره درازمدت این حوضه با 154.4 میلیمتر بارش، رشد 33 درصدی داشت.
بر اساس این گزارش، حجم بارش ها در حوضه مرزی شرق 107.3 میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال (40.1 میلیمتر) 168 درصد رشد کرد و نسبت به میانگین دوره 50 ساله 10درصد بیشتر شد.
اقتصام**2078**2022
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان