تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

کشتی جنگی روسیه برای اولین بار وارد بندر سودان شد

یک کشتی جنگی روسی برای اولین بار وارد بندر سودان شد، این بندر برای ایجاد پایگاه نیروی دریایی روسیه برنامه ریزی شده است.

کشتی جنگی روسیه برای اولین بار وارد بندر سودان شد

به گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی ناوگان نیروی دریایی روسیه "دریای سیاه" گزارش داد: ناوچه "دریاسالار گریگوروویچ" اولین کشتی جنگی روسیه وارد بندر سودان شد.

در پیام آمده است: خدمه ناوچه "دریاسالار گریگوروویچ" ناوگان دریای سیاه از بندر سودان بازدید کردند، در این بندر با توافق فدراسیون روسیه و جمهوری سودان، یک نقطه پشتیبانی تدارکاتی برای نیروی دریایی روسیه ایجاد می گردد.

ناوگان دریای سیاه روسیه گزارش داد: در چارچوب این بازدید، برنامه ریزی شده است که پس از شرکت در رزمایش دریایی چند ملیتی امان-2021 در دریای عرب، ذخایر مادی ناوچه و استراحت پرسنل مورد استفاده قرار گیرد.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر