تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
طراحی ارزان سایت
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
طراحی ارزان سایت

پیام رسانه‌ای رئیسی

نخستین نشست رسانه ای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، حاوی یک پیام روشن بود؛ اینکه او اصولگراست اما تند رو نیست.

پیام رسانه‌ای رئیسی

همه اظهارات رئیسی در پاسخ به پرسش خبرنگاران، تلاش برای القای این مفهوم به مخاطبان و ناظران بود که برخلاف تصور عام، در آینده با چهره و رویکردی متفاوت از آنچه پیش بینی شده از رئیس دولت سیزدهم روبرو خواهیم بود.
اگرچه زمان محدود نشست رئیسی با اصحاب رسانه، فرصت طرح پرسش های کلیدی را فراهم نکرد و نوع مواجهه پرسشگران بیشتر به تعارف و پرهیز از پرسش های چالشی نزدیک بود اما پاسخ ها نیز موجز و در این حال با مراقبت در بیان الفاظ همراه شد. ترتیب دهندگان  نخستین نشست رسانه ای رئیس دولت سیزدهم، با هشیاری در تعیین سقف زمان برگزاری آن و نیز خودداری رئیسی از پرگویی های معمول نزد اکثر سیاسیون و صاحب منصبان کشور ، از دو وجه حایز توجه است:
نخست؛ این نشست  فرصتی بود برای منتخب ریاست دولت سیزدهم تا به برخی از دغدغه های افکار عمومی درباره او و رویکرد دولتش در آینده پاسخ دهد. 
دوم؛ افکار عمومی ضمن فاصله سنجی او  با رویکردهای افراطی برخی از طیف های تند رو، با دیدگاه هایش درباره اصلی ترین مسایل کشور و راه های برون رفت از آن آشنا شوند.

کوتاهی زمان نشست رسانه ای دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠ به رغم حضور مدیران ، سردبیران و خبرنگاران همه طیف های سیاسی داخلی ونیز نمایندگان رسانه های خارجی، در این حال پرهیز رئیسی از تشریح و تبیین سیاست دولت آینده او نتوانست به بسیاری از پرسش هایی پاسخ دهد که چشم انداز روشنی را از آینده نهاد اجرایی کشور  نزد مخاطبان ترسیم می کند. به نظر می رسد اولویت  ترتیب دهندگان این نشست، تنها انتقال این پیام بود که رئیسی در قاعده سیاستمداری متعادل وواقع گرا  بوده  و دولت او نیز این رویکرد را در دستور کار خود خواهد داشت.

رئیسی در حالی به حل فوری مشکلات معیشتی، مسکن، تورم، بیکاری و... ترمیم روابط با همسایگان عرب حوزه جنوب خلیج فارس اشاره کرد که ارتباط موارد یاد شده را با سیاست خارجی و مساله  تحریم ها  کمرنگ نشان داد. در واقع این همان دغدغه ای است که ذهن مخاطبان را درباره برنامه نامزدهای انتخاباتی اخیر مشغول کرد؛ اینکه آیا دولت آینده برنامه های خود را با لحاظ ادامه تحریم ها تنظیم کرده و یا اراده ای برای  برون رفت از این وضع وجود دارد؟ پیوستگی و هم پوشانی  مشکلات داخلی با سیاست خارجی در نگاه رئیس دولت آینده و به تبع آن اعضای کابینه او چه میزان است؟

برجام جه اندازه در گشودن گره های موجود نقش خواهد دارد؟  اصلاح نگاه سلبی پیشین رئیس جمهور منتخب به برجام و رویکرد ایجابی اما مشروط به این توافق در جریان رقابت های انتخاباتی، حاوی چه مفهومی از قبول توافق برای بازگشت به تعهدات هسته ای است؟  تنش زدایی در روابط با همسایگان و بهره مندی از مزایای اقتصادی  - سیاسی آن چه میزان با توافق های برجامی تنیده است؟
مهم تر اینکه تیم عملیاتی رئیس جمهور منتخب در کابینه و بدنه اجرایی دولت چگونه خود را با سیاست هایی که رئیسی در نشست مطبوعاتی وعده داد، هماهنگ و همراه خواهند کرد؟ گره گشایی از مشکلات اقتصادی در خوش بینانه ترین احتمال آیا به رشد کوتاه مدت اقتصادی در پناه منافع حاصل از توافق هسته ای توجه دارد و یا رشد اقتصادی بلند مدت؟ و... .

نخستین نشست رسانه ای ابراهیم رئیسی این پیام روشن را با خود داشت که او اصولگرایی ششدانگ است اما  می خواهد در دایره اعتدال عمل کند.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان