تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب برج مراقبت

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بیانگر بروز مشکلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانه آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان