تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب باغ میوه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید.

به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده

در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود .

یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود .

یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید .

یک باغ پر از میوه : شانس

میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود .

میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ

میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان