چند نفر به یک نفر؟ از وحید قاسمی

لشگریان خیره سر، چند نفر به یک نفر؟فاطمه گشته خونجگر، چند نفر به یک نفر؟خواهر دل شکسته اش همره دختران اوزند به سینه و به سر ،چند نفر به یک نفر؟بین زمین و آسمان جنت و عرش و کهکشانپر شده است این خبر، چند نفر به یک نفر؟حور و ملک به زمزمه وای غریب فاطمهحضرت خضر نوحه گر، چند نفر به یک نفر؟آه و فغان مادرش به قلب سنگی شمامگر نمیکند اثر، چند نفر به یک نفر ...

لشگریان خیره سر، چند نفر به یک نفر؟
فاطمه گشته خونجگر، چند نفر به یک نفر؟
خواهر دل شکسته اش همره دختران او
زند به سینه و به سر ،چند نفر به یک نفر؟
بین زمین و آسمان جنت و عرش و کهکشان
پر شده است این خبر، چند نفر به یک نفر؟
حور و ملک به زمزمه وای غریب فاطمه
حضرت خضر نوحه گر، چند نفر به یک نفر؟
آه و فغان مادرش به قلب سنگی شما
مگر نمیکند اثر، چند نفر به یک نفر؟
عمو رمق ندارد و همه هجوم می برید
مرد نبوده اید اگر، چند نفر به یک نفر؟


منبع : وحید قاسمی
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان