تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بیداری

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار می شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند .

شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد .

اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند .

اشخاص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما به مدت طولانی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش است .

دیگران به خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شود ولی با تاخیر .

شما بالای سر یک بیمار بیماری می کشید : پول و شادی

بالای سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان