تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب خوره

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانه آن است که مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان