تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب تله

هانس کورت می گوید:

دیدن تله در خواب، بیانگر گرفتارى و توطئه‏ى دشمنان است.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن تله موش خالى در خواب، نشانه‏ى آزار و اذیت دشمنان است. اگر خواب ببینید موشى در تله گیر افتاده، به معناى آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایى کار مى‏گذارید، یعنى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید. دیدن حشرات، بیانگر آن است که عده‏اى بر علیه شما نقشه مى‏کشند.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانه آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانه آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان