روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خواندنی ها برچسب :

آیت-الله-جنتی

محمد عطریانفر، از دستگیرشدگان فتنه 88 طی یادداشتی در روزنامه دولتی ایران، مدعی وجود عدم اجماع کامل در ایران شد و از رهبرانی که قدرت اجماع‌سازی ندارند انتقاد کرد!