روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا جدی است؟

ترامپ از زمانی که ریاست دولت آمریکا را در دست گرفت، مدام بر این نکته تاکید می ورزید که مذاکره با ایران باید جامع باشد و تمام موارد را در بر گیرد.

ترامپ از زمانی که ریاست دولت آمریکا را در دست گرفت، مدام بر این نکته تاکید می ورزید که مذاکره با ایران باید جامع باشد و تمام موارد را در بر گیرد، بدین معنا علاوه بر موضوعات هسته ای دیگر موارد غیر هسته ای هم مورد توجه باشد و آخرین اظهار نظری که در این باره شد، این بود که نماینده ایران در آژانس بین المللی اعلام کرد آمریکا به دنبال مذاکرات جامع با ایران است.

امیرعلی ابوالفتح  کارشناس مسایل آمریکا نوشت: ترامپ از زمانی که ریاست دولت آمریکا را در دست گرفت، مدام بر این نکته تاکید می ورزید که مذاکره با ایران باید جامع باشد و تمام موارد را در بر گیرد، بدین معنا علاوه بر موضوعات هسته ای دیگر موارد غیر هسته ای هم مورد توجه باشد و آخرین اظهار نظری که در این باره شد، این بود که نماینده ایران در آژانس بین المللی اعلام کرد آمریکا به دنبال مذاکرات جامع با ایران است.

در مقابل این اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران هم مطرح کرده که بدون بازگشت آمریکا به برجام امکان هیچ مذاکره ای وجود ندارد و آقای روحانی در رشت بر این نکته تاکید داشت که زمینه برای مذاکره و مصالحه با آمریکا وجود ندارد زیرا آمریکایی ها در صددند ایرانی ها را به پیش از سال ۵۷ برگردانند یعنی شرایطی را از ایران انتظار دارند که گویی در این چهل سال هیچ اتفاقی نیفتاده، بنابراین زمینه مذاکره و مصالحه وجود ندارد.»

بنابراین در سال آینده احتمال تحقق مذاکره بین ایران آمریکا دور از انتظار خواهد بود، گرچه ممکن است اتفاقات غیر منتظره ای رخ دهد که چنین موضوعی را محقق کند ولی به طور کلی بعید به نظر می رسد.

البته برخی در این رابطه به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اشاره می کنند، باید اشاره کرد که زمینه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پیامی که حضرت امام در این باره اعلام کرد با شرایط اخیر بسیار متفاوت است در آن زمان با یک جنگ مستقیم رو به رو بودیم و امکانات کشور بر اساس گزارش مقامات ارشد  مانند فرمانده سپاه با توانایی ها همخوانی نداشت، در نتیجه امام جام زهر را نوشیدند.

سال آینده کشور در آن موقعیت احتمالا قرار نخواهد گرفت ، البته آمریکایی ها براین تصور بودند که با خروج از برجام و بازگشت تحریم ها اقتصاد ایران دچار فروپاشی با منجر به شورش های خیابانی شود و این امر نظام را وادار سازد تا به خواسته آمریکا تن دهد، البته گر چه شرایط اقتصادی کشور بسیار دشوار است و با افزایش قیمت ها مواجه هستیم ولی فروپاشی اقتصادی رخ نداد و به نظر می رسد که دولت تا حدودی توانسته این مسئله را مدیریت کند.

بنابر این کشور در موقعیتی قرار نگرفته است که به مذاکره موردنظر دولت آمریکا منجر شود، مگر اینکه آمریکا از یکی از مواضع خود عقب نشینی کند و نشانه ای از حسن نیت بروز دهد که در آن صورت احتمال روی دادن این مهم وجود دارد.

از سوی دیگر تمام کشورهایی که از روی کار آمدن این جریان ملی گرا در آمریکا متضرر شدند یا احساس نگرانی می کنند قویا منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند، این نکته ای است که برای جمهوری اسلامی ایران هم حائز اهمیت است و اگر دولت در کاخ سفید به دموکرات ها تحویل داده شود، فرصتی است که آمریکا مجدد به برجام باز گردد، اما در این صورت حتی دولت دموکرات هم برای بازگشت به برجام یکسری شرایطی را مطالبه خواهد کرد، بنابراین حتی دولت دموکرات هم به راحتی شرایط پیش از خروج ترامپ از برجام را محقق نمی کند.

 

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر