تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بسته بندی

این‌ خواب‌ نیز، مثل‌ تمام‌ خواب‌ها، می‌تواندمعانی‌ و تعابیر متعدد و گوناگونی‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب‌ در حال‌ جمع‌ آوری‌ وسایل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ کشی‌ یا هر دلیل‌ دیگر) بودید، به‌احتمال‌ زیاد نگران‌ تغییر و تحولات‌ مهم‌ وبنیادینی‌ هستید که‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ رخ‌می‌دهند. در غیر این‌ صورت‌، ضمیرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهی‌ و رها کردن‌«بار و بنه‌« عاطفی‌ احساسی‌ است‌. برخی‌ ازمعبران‌ معتقدند که‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ خوابها،صرفا، به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ از ضمیر ناخودآگاهتان‌بدین‌ مضمون‌ است‌، شما درگیر فعالیت‌های‌ زیادو متعددی‌ هستید که‌ احتمالا لازم‌ است‌ برخی‌ ازآنها را جمع‌ آوری‌ کرده‌ و رهایشان‌ نمایید.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بسته بندی کردن : کوچ کشی

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که چیزى را بسته‏بندى مى‏کنید، نشانه‏ى تغییر و تحولات در زندگى است. اگر در خواب چیزى را بسته‏بندى شده ببینید، به این معنى است که به زودى به مسافرت‏هایى خواهید رفت که تجربه‏هاى زیادى به دست مى‏آورید.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اشیائی را بوسیله نخ بسته بندی می کنید : سلامتی شما به خطر می افتد .

اعضاء خانواده چیزهایی را بسته بندی می کنند : پول

یک بسته بندی کاغذ دیواری : نگرانیها باعث کاهش وزن شما خواهندشد.

کارگران در حال بسته بندی کردن : شانس در کار.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر