تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب اتوماتیک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

دستگاههای اتوماتیک : یک تغییر خوشایند.

عکس المعهای شما اتوماتیک است : نقاط ضعف شما نمایان میشود.

از قدرت اتوماتیک ناخودآگاه درخودتان لذت میبرید : حوادث خوشایند و شاد ولی ناگهانی .

از دستگاههای اتوماتیک استفاده میکنید: پول به دستتان میرسد.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان