آشنایی با چند واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌مناسبت روز جهانی زن در ریاضیات،  واژۀ مصوّب فرهنگستان در زمینهٔ ریاضی  را به اشتراک گذاشته است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای واژه‌های ماکسیمم و مینیمم، دو واژه بیشینه و کمینه را پیشنهاد داده است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌مناسبت روز جهانی زن در ریاضیات،  واژۀ مصوّب فرهنگستان در زمینهٔ ریاضی  را به اشتراک گذاشته است.

نگاشت (mapping, map):
رابطه‌ای که هر نقطه از یک مجموعه را به نقطه‌ای از مجموعهٔ دیگر می‌نگارد.

هم‌ریختی (homomorphism):
تابعی از یک دستگاه جبری به دستگاهی جبری از همان نوع که عمل‌های جبری را حفظ می‌کند.

برآمد (argument, amplitude):
زاویۀ بین نمایش برداری یک عدد مختلط و جهت مثبت محور اعداد حقیقی.

بَستار (closure):
در مورد مجموعه‌ای از نقاط، اجتماع آن مجموعه و همۀ نقاط انباشتگی آن.

کمینه (minimum):
کوچک‌ترین مقدار در مجموعه‌ای از مقادیر، درصورت وجود.

بیشینه (maximum):
بزرگ‌ترین مقدار در مجموعه‌ای از مقادیر، درصورت وجود.

سادک (simplex):
ساده‌ترین شکل هندسی با بعد مفروض.

تانژانت (tangent):
برای یک زاویۀ تند در یک مثلث قائم‌الزاویه، نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور آن زاویه.

 علی آبکار، گ مهدی بهزاد،  علیرضا جمالی،  مهدی رجبعلی‌پور،  غلامرضا رکنی لموکی، علی عمیدی، طاهر قاسمی هنری، محمدباقر کاشانی، سیامک کاظمی، مهدی مدغم، محمدرضا مشکانی، اعضای کارگروه تخصصی ریاضی واژه‌گزینی هستند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان