تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
دوره آموزش فن بیان
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
دوره آموزش فن بیان

حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی ممنوع شد

براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تأمین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی صحیح نیست.

حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی ممنوع شد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس مقررات موجود سازمان تأمین اجتماعی مجاز است که ضمن بررسی سوابق بیمه شدگان در یک مهلت شش ماهه، در صورت مشاهده موارد خلاف، با لحاظ تشریفات قانونی نسبت به حذف سوابق مربوطه و با کاهش مدت اشتغال یا دستمزد مربوط اقدام کند، اما شکایاتی از اشخاص حقیقی درباره حذف برخی از سوابق پرداخت حق بیمه‌ بیمه شدگان متوفی از سوی سازمان تأمین اجتماعی آن هم پس از گذشت دوره شش ماهه قانونی، به دیوان عدالت اداری واصل شد که شعب مختلف دیوان در این مورد آراء متفاوتی صادر کردند.

مبنای صدور این رأی شکایت یکی از شهروندان در مورد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تأمین اجتماعی است. بر این اساس، شاکی درﺧﻮاست ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را داشته است؛ در حالی که لیست سوابق بیمه‌ای متوفی در زمان اشتغالش ارسال و بدوا احتساب سوابق صورت گرفته است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مواد 36 و 101 قانون تأمین اجتماعی، «در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر» لیست را مورد بازرسی قرار داده است.

بر اساس ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند.

براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تأمین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تأمین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در خصوص ایجاد وحدت رویه، در مورد برقراری مستمری بازماندگان، با ارجاع به ماده 36 و صدر ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، در اقدام سازمان تأمین اجتماعی در بررسی صورت مزد‌های ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز دانست و اعلام کرد؛ انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تأمین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تأمین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.


بیشتر بخوانید


نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان