تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
زیورآلات گلیمی
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
زیورآلات گلیمی

وکلای دادگستری ایران بیمه نیستند!

روزجهانی وکلای دادگستری در معرض خطر تیتر و عنوانی است که هر سال برابر با ۲۴ژانویه بر صدر برخی اخبار خبرگزاری ها قرار می گیرد و در ادامه این عنوان از طبیعت شغل وکالت چنین تفسیری می شود که وکلای دادگستری بنا بر طبیعت حرفه ای که دارند در معرض انواع خطرات از جمله آزار و اذیت ،پیگرد قانونی و...هستند.

وکلای دادگستری ایران بیمه نیستند!

به جرات می توان گفت  اگر چه این عبارت هر ساله در چنین روزی در سراسر دنیا از جمله ایران منتشر می شود اما کمتر کسی تا به امروزبه این موضوع پرداخته است که آیا  عنوان مذکور نسبت به وکلای دادگستری در ایران نیزقابل تسری است یا بنا بر شرایطی که در ایران بر نهاد وکالت حاکم است لازم است کلمات تشکیل دهنده عنوان روز24ژانویه تغییر یافته،به جای روز جهانی وکلای دادگستری در معرض خطر بگوییم مخاطرات وکلای دادگستری در ایران تا دایره شمول مخاطرات و تهدیداتی که علیه وکلا قابل تصور است همانی نشان بدهد که هست.در عنوان اروپایی این مناسبت اینگونه تصور می شود که برخی وکلا ممکن است بعضا با تهدید یا خطری مواجه شوند لذا به این دلیلِ منطقی صغری-کبری کرده گفته اند وکلای در معرض خطرکه مفهوم استنباطی آن را با کمی اغماض منطقی در قالب عموم و خصوص من وجه تعریف می کنیم ،حال اینکه بنا بر تجربه و گواهی تاریخِ نهاد وکالت ،وکلا ی دادگستری در ایران همواره با انواع تهدیدات و مخاطرات بیرونی-درونی و... روبه رو بوده اند که با همان اغماض منطقی می توان رابطه خطر و تهدید با وکلای دادگستری را عموم و خصوص مطلق در نظر گرفت!با یک جستجوی ساده در مقالات و پژوهش های میدانی وکتابخانه ای این نتیجه ی نسبی حاصل می شود که تا به امروز کمترراجع به ماهیت اصلی حرفه وکالت،آثار و تبعاتِ سختی ها و مشقت های این حرفه بحث شده است.

اینکه در سال1977میلادی در اسپانیا 4تن وکیل به دست نئوفاشیست ها به قتل رسیده و در سال2010میلادی پس از آنکه در شهر مادرید بنای یادبودی برای زنده نگه داشتن  یاد وکلای مورد اشاره ساخته شد،24ژانویه را به چنین نامی تعریف و در تقویم جهانی ثبت کرده اند یقینا امری است قابل ستایش،اما آنچه  که  به بهانه چنین روزی می تواند موضوع  سوال و چالش باشد این نکته است که آیا وکلای دادگستری ایران نیز در معرض همین مخاطرات قرار دارند یا اینکه علاوه بر این تهدیدات، آسیب ها و مخاطراتی از جنسی دیگر وکلای دادگستری ایران را تهدید می کند؟بدون تردید تامین حداقل امکانات لازم در حوزه سلامت  و درمان  برای هر انسانی فارغ از شغل و تحصیلات وی امری است ضروری و بدیهی،مستند به قانون اساسی و اسناد بین المللی ابتدایی ترین حق از حقوق  اساسی یک انسان بهر ه مندی از تامین اجتماعی و بیمه سلامت است.

بالتبع چنانچه سلامت جسم و روان فرد بنا بر ماهیت حرفه و فعالیت روزانه اش در معرض تهدید و آسیب های احتمالی بیشتری باشد،احساس نیاز به تامین چنین حقوقی بیشتر دیده می شود.

یکی از وظایف اصلی  سازمان هایی مانند نظام پزشکی و روان شناسی و مشاوره بررسی،شناسایی و معرفی عوامل تهدید کننده سلامت جسمی و روانی اقشار مختلف جامعه است.آیا تا به امروز بنا بر حساسیت های حرفه وکالت و تبعات روانی و جسمانی ناشی از تحمل مشقت های این حرفه تئوری یا مقاله ی پژوهشی ارائه شده است؟ خاصه اینکه عدم سلامت جسمی یا تعادل روانی چنین شخصی بدون تردید در تصمیم سازی های مرتبط با سایر افراد جامعه(موکلین)نقش موثری دارد. ممکن است در پاسخ گفته شود هر حرفه ای مشقت ها و سختی هایی خاص خود دارد.اما بدون تردید پاسخ  این سوال که آیا در نظام سلامت کشور حرفه ای را می توان نام برد که از حداقل استانداردهای بیمه ای-درمانی برخوردار نباشد؟منفی است.وکالت چنین حرفه ای است!! در باورکدامیک از شهروندان این موضوع پذیرفته است که وکلای دادگستری کشور تا به این لحظه از بیمه درمانی محروم هستند!؟بالغ بر یک قرن از عمر نهاد وکالت می گذرد و بیش از نیم قرن است که به موازات نهادی به نام کانون وکلا ،صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت (در سال 50صندوق تعاون وکلا ایجاد و در سال55به صندوق حمایت تغییر نام داد) وکلا وجود دارد،این صندوق هرسه ماه وجوهی را تحت عنوان بیمه بازنشستگی از وکلا دریافت می کند و یک دوم از تمبر مالیاتی هر پرونده نیز در زمان ابطال تمبر مالیاتی وکلا از ایشان اخذ می شود،سپس در آبان ماه هر سال وکلا برای تمدید پروانه وکالت خویش مبلغی را تحت عنوان سهم صندوق پرداخت می کنند!اما هیچ یک از وکلا علت و دلیل منطقی و عاقلانه ای برای این وجوه پرداختی جز موضوع بازنشستگی نیافته اند.کدام صندوق بازنشستگی در جهان وجود دارد که ابواب جمعی آن از بیمه سلامت و درمان محروم باشد؟

اگردر اروپا و اسپانیا برای بزرگداشت وکلا بنای یادبود احداث می شود وبه احترام 4وکیل شریف روز و تاریخ خاصی در تقویم جهانی ثبت می شود باید با کمال احترام و تاسف بگویم به من و همقطارانم ربطی ندارد،چراکه ما در این سرزمین از داشتن یک روز در تقویم کشورخودمان محروم هستیم! وسالهاست که دلخوش به وعده های این رئیس جمهور و آن یکی تا بلکه پس از نیم قرن اصرار کسی پیدا شود و 7اسفند را در تقویم رسمی کشور به نام روز وکیل مدافع ثبت کند هر چند که ...

 مخاطرات وتهدیداتی که علیه وکیل دادگستری در ایران هر روز از حالت بالقوه به فعل نزدکتر شده،همقطاران مرا در معرض خطر قرار می دهد بنا بر حداقل استانداردهای جهانی یقینا شبیه فکاهی است اما برای من و همکارانم مخاطراتی جدیِ جدی است.

مخاطراتی ناشی ازبیمه نبودن،نداشتن امنیت شغلی،تعارض تعریف وکیل در کتاب قانون و راهروهای عدلیه،نسبت دادن القاب و الفاظ ناشایست در رسانه ی ملی ، در مظان انواع بدبینی ها قرار گرفتن و...به حدی آزار دهنده است که فشارهای عصبی و استرس های ناشی از پرونده ها در مقابلش هیچ است.

وکیل دادگستری

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر