باربری مازندران
آکام آتا
باربری مازندران
آکام آتا

القاب پنجاه‌گانه حضرت زینب (سلام الله علیها)

هنگامى که زینب (علیهاالسلام) متولد شد مادرش حضرت زهرا (علیهاالسلام) او را نزد پدرش امیرالمؤمنین (علیه السلام) آورده گفتند: این نوزاد را نامگذارى کنید! حضرت فرمودند: من از رسول خدا جلو نمى افتم در این ایام حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) در مسافرت بودند، پس از مراجعت از سفر امیرالمؤمنین به حضرت عرض کردند: یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) نامى براى ...

زینب در لغت به معناى درخت نیکو منظر آمده و مخفف "زین و اَب" یعنى زینت پدر است.
 القاب پنجاه‌گانه حضرت زینب (سلام الله علیها)

هنگامى که زینب (علیهاالسلام) متولد شد مادرش حضرت زهرا (علیهاالسلام) او را نزد پدرش امیرالمؤمنین (علیه السلام) آورده گفتند: این نوزاد را نامگذارى کنید! حضرت فرمودند: من از رسول خدا جلو نمى افتم در این ایام حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) در مسافرت بودند، پس از مراجعت از سفر امیرالمؤمنین به حضرت عرض کردند: یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) نامى براى نوزاد انتخاب کنید.

 

رسول خدا فرمودند: من به پروردگارم سبقت نمى گیرم. در این هنگام جبرئیل فرود آمده سلام خداوند بزرگ را به پیامبر ابلاغ فرمود و گفت: نام این نوزاد را زینب بگذارید! خداوند این نام را براى او برگزیده است. بعد مصائب و مشکلاتى را که بر آن حضرت وارد خواهد شد، بازگو کرد.
پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) گریست و فرمود: هر کس براى این دختر بگرید مانند کسى است که براى برادرانش حسن و حسین (علیهماالسلام) گریسته باشد.


و اما پاره ای از القاب این بانوی بزرگ چنین است :

عالمه غیر معلمه: داناى نیاموخته.


فهیمة غیر مفهمه : فهمیده بى آموزگار.


کعبة الرزایا : قبله رنج ها.


نائبة الزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا (سلام الله علیها).


نائبة الحسین : جانشین و نماینده حضرت امام حسین (علیه السلام).


ملیکة الدنیا : ملیکه جهان ، شهبانوى گیتى. 


عقیلة النساء : خردمند بانوان .


عدیلة الخامس من اهل الکساء : همتاى پنجمین نفر از اهل کساء.


شریکة الشهید : انباز شهید.


کفیلة السجاد : سرپرست حضرت سجاد.


ناموس رواق العظمه : ناموس حریم عظمت و کبریایى.


سیدة العقائل : بانوى بانوان خردمند.


سر ابیها : راز پدرش على (علیه السلام).


سلالة الولایة : فشرده و خلاصه و چکیده ولایت.


و لیدة الفصاحة : زاده شیوا سخنى.


شقیقة الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت امام حسن (علیه السلام).


عقیلة خدر الرسالة : خردمند پرده نشینان رسالت.


رضیعة ثدى الولایة : کسى که از پستان ولایت شیر خورده.


بلیغة : سخنور رسا.


فصیحة : سخنور گویا.


صدیقة الصغرى : راستگوى کوچک (در مقابل صدیقه کبرى).


الموثقة : بانوى مورد اطمینان.


عقیلة الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان).


الفاضلة : بانوى با فضیلت.


الکاملة : بانوى تام و کامل.


عابدة آل على : پارساى خاندان على (علیه السلام).


عقلیة الوحى : بانوى خردمند وحى.


شمسة قلادة الجلالة : خورشید منظومه بزرگوارى و شکوه.


نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و کرامت.


المعصومة الصغرى : پاک و مطهره کوچک.


قرینة النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.


محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (صلی الله علیه و آله).


قرة عین المرتضى : نور چشم حضرت على (علیه السلام).


صابرة محتسبة : پایدارى کننده به حساب خداوند براى خداوند.


عقیلة النبوة : بانوى خردمند پیامبرى.


ربة خدر القدس : پرونده پرده نشینان پاکى و تقدیس.


قبلة البرایا : کعبه آفریدگان.


رضیعة الوحى : کسى که از پستان وحى شیر مکیده است.


باب حطة الخطایا : دروازه آمرزش گناهان.


حفرة على و فاطمه : مرکز جمع آورى دوستى و محبت على (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها).


ربیعة الفضل : پیش زاده فضیلت و برترى.


بطلة کربلاء : قهرمان کربلا.


عظیمة بلواها : بانویى که امتحانش بس بزرگ بود.


عقلیة القریش : بانوى خردمند از قریش.


الباکیة : بانوى گریان.


سلیلة الزهراء : چکیده و خلاصه حضرت زهرا (س).


امنیة الله : امانت دار الهى.


آیة من آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.


مظلومة وحیدة : ستمدیده بى کس.


صاحب الشوری : در توضیح این لقب مشهور است که آن حضرت مدتی به عنوان مشاور ویژه حاکم مصر در عصر خود منصوب شد و لقب صاحبة الشوری داشت و در مدت اقامت خود در مصر با تشکیل جلسه‌ هایی، معارف اسلامی و قرآن کریم به زنان تدریس می‌ کرد.


منبع : پایگاه تبیان
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
تبلیغات متنی