تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب خاک انداز

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانه آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

2ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان