تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب جرثقیل

آنلی بیتون می گوید:

دیدن جرثقیل در خواب ، نشانه آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان