تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب حلزون

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانه آن است که در موقعیت خطرناکی قرار خواهید گرفت .

2ـ پا نهادن روی حلزون در خواب ، نشانه آن است که با مردمی بداخلاق معاشرت خواهید کرد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر