تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب اطاعت

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند، به معناى رسیدن به خوشبختى است. اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید، نشانه‏ى آن است که براى مدتى زندگى بسیار آرامى خواهید داشت.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما مطیع هستید : آینده شما روشن است

ازدیگران اطاعت میکنید : شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود .

دیگران از شما اطاعت می کنند : دارایی و نفوذتان بی اندازه زیاد می شود .

بچه ها اطاعت می کنند : خوشبختی در فامیل

همکار شما از شما اطاعت می کند: درکارها و معاملات پول زیادی بدست خواهید آورد .

یک زن مطیع : روزهای بسیار خوش در انتظارشماست.

یک زن جوان مطیع : یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما را تحسین می کند .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان