تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب اسم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در خواب می شنوید که شما را به اسم صدا میکنند:

خبرهای بسیار خوش

غریبه ها شما را به اسم صدا می کنند : ملاقاتی خواهید داشت .

شما را به اسم دیگری صدا می کنند : در عشق شانس با شما نیست .

شما اسم نامزد یا دوستتان را فریاد می کشید : یکنفر که برای شما بسیار نگران است به دیدن شما می آید.

اسم فرزندانتان را در خواب صدا می زنید : آنها آدمهای بسیار مهمی خواهند شد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر