رمز سلامت زندگی مشترک چیست؟

دختران و پسرانی که می‌خواهند ازدواج کنند، اگر به سه دستور الهی عمل کنند، بسیار اختلاف آنان اندک می‌شود.

دختران و پسرانی که می‌خواهند ازدواج کنند، اگر به سه دستور الهی عمل کنند، بسیار اختلاف آنان اندک می‌شود.

1- کم توقع نسبت به هم باشند. یعنی مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد توقع را در حد توان روحی  ومالی مرد  منظم کند. مرد هم توقع را درحدود عاطفی و جسمی و روحی زن قرار بدهد.

2- پرگذشت درزندگی باشند. اگر زن  با سخن تندی شوهر را عصبانی می کند. شوهر اجازه دهد این دعوا یک طرفه بماند. یعنی شعله‌ کوچک به  آتش سوزی ختم نشود. دراین حالت مرد سکوت کند تا  سخن زن تمام شود.یعنی گذشت زیاد باعث می‌شود آن شعله خاموش شود. وقتی عصبانیت زن تمام شد،مرد بگوید: خانم عزیز خسته شدی! من غذا آماده کنم، دین آسان همین است، ولی تمرین می‌خواهد.  

3- هردو صله رحم داشته باشند. مخالفت در آن خلاف دین خداست،خلاف انسانیت است. وقتی مرد می‌خواهد  فرزندان خود را  نزد مادر خود ببرد، و زن مخالفت می کند. این رفتار عامل اختلاف است. محبت مرد  ضربه می بیند. یا اگر مرد بگوید: من  به خانه پدرتو نمی‌آیم، تلنگر به محبت است و سردی در رفتار می‌‌آورد.قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان