تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
کنجدسرا

تهدید روحانی معروف توسط حامی یادگار امام!

اقای صدر الساداتی هم کلیپ یادگار و هم عکس حاج احمد اقای خمینی بی اجازه از اینستا من برداشتی جفت اینها خیانت هستن.

اخطار شدید به اقای سید مهدی صدر الساداتی. شما دو تا از پست‌ها من استفاده کردی علیه عزیران. یادرگاران امام. اخطار من را جدی بگیرید. هم زندان شاه را دیدیم؛ و هم با کله کند‌های شاه برخورد کردیم. اسم می‌برم اعدام اضغر حمال. اعدادم سروان رستمی. دوم سرهنک کامکار. سر هنگ جوادی ستوان حسنی که به چه وضعی کشتن. اگر داماد اقا مدرسی هستی برای خودت هستی. مدرسی‌ها ما در انقلاب بزرگ کردیم. مواظب شورت خودت باش. این امام بود به شما شاخ برگ داد اگر نه اخوند دوریالی بود.  احمد خمینی پسر سفیر یا عروس سفید نیستش.

اقای سید صدرالساداتی قم کوه وچاه زیاد داردبرای اب وهوا خوری... متاسفانه من جای دادگاه ویژه روحانیت بود مثل شما و دیکران خلع لباس می‌کردن. حوزه‌ها و دین را شما خراب کردید. در زمان شاه به سختی مشهد می‌رفتید به نان روضه خوانی احتیاج داشتید. اخرش ته سفره را جمع می‌کردید برای خانواده می‌برید. الان از برکت انقلاب خمینی ما خارج می‌روید و بلبل شدید.

اقای صدر الساداتی هم کلیپ یادگار و هم عکس حاج احمد اقای خمینی بی اجازاه از اینستا من برداشتی جفت اینهال خیانت هستن

احمد خمینی

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر