روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

آموزش ۴ مدل بافت پیچ با دو میل

از مدل های بافت پیچ، مدل پیچ باد در ماسه،مدل بافت پیچ حصیر چهارتایی و بافت پیچ مدل سنگ خارا می باشد و در این آموزش به خوبی یاد داده شده است

ستاره ؛ سرویس خانه داری - در این آموزش 3 مدل بافت پیچ زیبا را به شما ارائه می دهیم، با ما همراه شوید.

 

1- آموزش بافت پیچ مدل باد در ماسه

 

عکس آموزش بافت پیچ مدل باد در ماسه
 

این مدل پیچ به 12 دانه به اضافه 1 حاشیه تقسیم می شود.

رج 1 :
همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج 2 و 4 و 6 :
همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 3:
30 دانه روی میل سوم در جلو قرار داده ، 3 دانه زیر، سپس 3 دانه میل سوم را از زیر ببافید، 6 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 5 :
 همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج 7 :
(6 دانه زیر، 2 دانه روی میل سوم در عقب قرار داده، 3 دانه زیر، سپس 3 دانه میل سوم را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 8 : همه دانه ها از زیر

رج 9: تکرار از رج 3 به بعد.

بیشتر بدانید: آموزش مدل های خاص و زیبای بافت با دو میل

2-  آموزش بافت پیچ مدل حصیر چهارتایی

 

عکس آموزش بافت پیچ مدل حصیر چهارتایی
 

این مدل پیچ به 23 دانه تقسیم می شود، به اضافه 5 دانه + 1 دانه حاشیه

رج 1 و 5 :
(5 دانه رو، 18 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید 5 دانه آخر از رو بافته می شود.

رج 2 و تمام رج های زوج :
همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

رج 3 :
5 دانه از رو، * 3 دانه روی میل سوم در عقب، 3 دانه زیر، سپس 3 دانه میل سوم را از زیر ببافید* ( 3 بار تکرار شود )) داخل پرانتز را تکرار کنید، 5دانه آخر از رو بافته شود.

رج 7:
( 5 دانه رو، 3 دانه زیر، * 3 دانه روی میل سوم در جلو قرار داده 3 دانه زیر، و سپس 3 دانه میل سوم را از زیر ببافید * (2دفعه) 3 دانه زیر، ) داخل پرانتز را تکرار کنید، 5دانه آخر از رو بافته شود.

رج 9:  تکرار از رج 3 انجام شود.


3- آموزش بافت پیچ مدل سنگ خارا

عکس  آموزش بافت پیچ مدل سنگ خارا
 

این مدل پیچ به 8 دانه تقسیم می شود به اضافه 2 دانه  + 1 دانه حاشیه

رج 1 :
(2 دانه زیر، 2 دانه ضربدری به راست (3دفعه) ) داخل پرانتز را تکرار کنید، 2 دانه آخر از زیر بافته می شود.

رج 2 و تمام رجهای زوج :
 همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 3 :
( 2 دانه زیر، ضربدری، * 3 دانه زیر، ( اول سومی را بافته بعد دومی و سپس اولی بعد هر سه تا را باهم بیاندازید * 2 دفعه ) داخل پرانتز را تکرار کنید، 2 دانه آخر از زیر بافته می شود.

در ادامه رج های 1 تا 4 را تکرار کنید.

بیشتر بدانید: آموزش 3 مدل جذاب و کم نظیر بافت با دو میل

4- آموزش بافت مدل گیس علامت صلح

 

عکس آموزش بافت مدل گیس علامت صلح
 

این مدل پیچ به 7 دانه تقسیم می شود به اضافه 3 دانه  + 1 دانه حاشیه

رج 1:
( 3 دانه از رو، 4 دانه زیر، ) داخل پرانتز را تکرار کنید 3دانه آخر 3 دانه از رو،

رج 2 و 3 و 4 :
همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

رج 5 :
( 3 دانه از رو، 2 دانه روی میل سوم در جلو قرار داده 2 دانه زیر،  ببافید سپس 2 دانه میل سوم را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید 3دانه آخر 3 دانه از رو،

رج 6 و7 و8 و9 و10:
همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

رج 11:
2 دانه از رو، 2 دانه روی میل سوم در جلو قرار داده و بعد 2 دانه زیر، سپس میل سوم را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید 3دانه آخر 3 دانه از رو،

رج 12 و 13 و 14 و 15 و 16 :
همانطور که دانه ها دیده میشوند ببافید .

رج 17: تکرار از رج 5 انجام شود.

بیشتر بدانید: آموزش 4 مدل بافت توری زیبا با دو میل

 
منبع: مجله خانواده ها
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان