روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

آمار‌های عجیب هزینه سرانه مصرف سیگار در کشور

اقشار محروم تمایل بیشتری به استفاده از سیگار‌های داخلی دارند، این در حالی است که اقشار مرفه، مشتری ثابت سیگار‌های خارجی هستند.

بررسی جزییات طرح هزینه درآمد خانوار‌های شهری و روستایی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که اقشار محروم تمایل بیشتری به استفاده از سیگار‌های داخلی دارند، این در حالی است که اقشار مرفه، مشتری ثابت سیگار‌های خارجی هستند.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، بررسی گزارش طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در کل کشور نشان داده است، سرانه مصرف دخانیات در گروه‌های مختلف هزینه‌ای در خانوار‌های شهری 908.3 نخ و روستایی 1077.9 نخ در سال 97 بوده است. لازم به ذکر است که از این آمار، در بین خانوار‌های شهری 420.7 نخ سیگار ایرانی و 488.07 نخ سیگار خارجی و در خانوار‌های روستایی 499.48 نخ سیگار ایرانی و 578.44 نخ سیگار خارجی مصرف شده است.

در این بین، مصرف دخانیات در خانوار‌های محروم شهری به طور میانگین 435.2 نخ در سال و در خانوار‌های مرفه 825.02 نخ در سال بوده است. گفتنی است، در خانوار‌های محروم 263.84 نخ سیگار ایرانی و 171.4 نخ سیگار خارجی مصرف شده که این امار در خانوار‌های مرفه 282.92 نخ سیگار ایرانی و 542.09 نخ سیگار خارجی بوده است.
در هر خانوار روستایی گروه پردرامد، 661.93 نخ سیگار ایرانی و 874.13 نخ سیگار خارجی مصرف داشته‌اند که در مجموع برابر 1536.07 نخ و درخانوار‌های محروم روستایی 111.07 نخ سیگار ایرانی و 56.0 نخ سیگار خارجی که در مجموع 167.08 نخ، دخانیات در سال 97 مصرف شده است.
از نکات جالب این امار آن ست که خانوار‌های مرفه شهری 825.02 نخ و خانوار‌های مرفه روستایی 1536.07 نخ در سال 97 مصرف دخانیات داشته‌اند، این اختلاف میان مصرف شهری و روستایی قابل تامل است.

آمار متوسط مصرف سیگار در تهران 859.17 نخ در سال بوده است، در این بین در خانوار‌های مرفه تهرانی 199.18 نخ سیگار ایرانی و 609.64 نخ سیگار خارجی مصرف کرده‌اند، این آمار برای گروه ششم هزینه‌ای از خانوار‌های متوسط شهر تهران، بسیار بالاتر از متوسط کل مصرف در شهر تهران و در کل شهر‌های کشور است، در این گروه از خانوار‌ها 423.29 نخ سیگار ایرانی و 811.92 نخ سیگار خارجی مصرف شده که در مجموع برابر 1215.21 نخ در سال 97 بوده است.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر