روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

‌آیا در جریان انتخاب جانشین حضرت امام، رعایت شرط مرجعیت الزامی بود؟

دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با انتشار مطلبی در اینستاگرام، به یک پرسش مهم در باره انتخاب ایشان به مقام رهبری با این مضمون که«‌آیا در جریان انتخاب جانشین حضرت امام، رعایت شرط مرجعیت الزامی بود؟» پاسخ داد.

‌آیا در جریان انتخاب جانشین حضرت امام، رعایت شرط مرجعیت الزامی بود؟

در این مطلب آمده است:

پیرامون شرط مرجعیّت در اصل 107 قانون اساسی، ابهامات جدّی وجود داشت، زیرا روشن نبود که مراد قانون، مرجعیّت بالفعل است یا مرجعیّت بالقوّه. همین مسأله در سال 1364 و در جریان انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده هم مورد بحث قرار گرفت.

 با این وجود، کمیسیون داخلی خبرگان به نام کمیسیون اصل 107 برای رفع این ابهام مصوّب کرده بود که رهبر لازم نیست مرجع بالفعل باشد و در ماجرای آیت‌الله منتظری نیز شرط مرجعیّت لحاظ نشد.

با این همه، آنچه نهایتاً در جلسه‌ی چهارده خرداد 1368 برای خبرگان حجّت شد و بر اساس آن، شرط مرجعیّت را در انتخاب رهبر کنار گذاشتند، نظر صریح حضرت امام (قدّس سرّه) در ماه به آیت‌الله مشکینی، رییس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری بود.

17302

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر