تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

سفر رییس جمهور کشورمان به ترکمنستان

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان پس از استقبال رسمی و دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان با حضور در جمع تجار ایرانی مقیم ترکمنستان و تجار شرکت کننده در اجلاس اکو دغدغه‌های آن‌ها را شنید.

استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از رییسی
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رئیسی
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رئیسی
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رئیسی
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رئیسی
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رئیسی
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رئیسی
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان با رئیس جمهور
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با  رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با دکتر رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با دکتر رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با دکتر رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با دکتر رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با دکتر رئیسی
نشست بازرگانان مقیم ترکمنستان با دکتر رئیسی
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان