پماد درمان بواسیر
وردپرس 24
پماد درمان بواسیر
وردپرس 24

نگاهی به تصاویری از مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی

ایبنا نوشت: کتاب «مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی» آرمان‌ها و تصاویری را دنبال می‌کند که مردانگی مسلط جدید را شکل داد و نمودها و رفتارها و تجارب مردان ایرانی که تجسم این نوع از مردانگی بودند و به آن می‌پرداختند و تقلیدش می‌کردند یا اصلا آن را نمی‌پذیرفتند.

نگاهی به تصاویری از مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی

کتاب «مردانگی ایرانی» در اواخر قاجار و اوایل دوره پهلوی اثر سیوان بالسلو با ترجمه لعیا عالی‌نیا از سوی نشر همان به چاپ رسیده است. این کتاب با تمرکز بر مفهوم مردانگی در ایران، انگارها و باورها، قوانین و مقررات، جنبش‌های سیاسی و رویه‌های اجتماعی مردان را واکاوی می‌کند تا نقش آنان را در تاریخ اخیر ایران، از دید مطالعات جنسیتی، روشن کند.

این کتاب با موضوع ظهور و توسعه الگوی جدیدی از مردانگی سر و کار دارد که در اواخر قرن نوزدهم در ایران تطور پیدا کرد و متعاقبا در دوره رضاشاه پهلوی، تفوق و استیلا یافت. این کتاب آرمان‌ها و تصاویری را دنبال می‌کند که مردانگی مسلط جدید را شکل داد و نمودها و رفتارها و تجارب مردان ایرانی که تجسم این نوع از مردانگی بودند و به آن می‌پرداختند و تقلیدش می‌کردند یا اصلا آن را نمی‌پذیرفتند. در ایرن اواخر قرن نوزدهم «مرد واقعی» به حساب آمدن معنای کاملا متفاوتی داشت تا ایران میانه قرن بیستم. در دوره رضاشاه مردان به شیوه‌های جدید زندگی می‌کردند لباس می‌پوشیدند و رفتار می‌کردند.

مطالعه شکل‌گیری تغییرات مردانگی سلطه‌گر در ایران به خودی خود مهم است؛ البته کتاب حاضر مطالبی بیش از این ارائه می‌دهد. جست‌وجوی آرمان‌های مردانه متغیر و نمودها، رفتارها و هنجارهایش به ما امکان می‌دهد برخی از مهم‌ترین و پژوهیده‌ترین فرایندها را در تاریخ ایران نوین، از منظر جنسی جدیدی بیازماییم: منظری که زنان در مرکز توجهش نیستند. ایران در طول دوره‌های که در اینجا بررسی می‌شود، ظهور میهن‌پرستی، پدیده آمدن طبقه ممتاز جدید شهری و پیدایش و توسعه شیوه‌های جدید آموزش را تجربه می‌کند.  

5858

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر