گزارش «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه نیمسال اول تجارت خارجی

واردات ۱۴۰۲ رکورد می‌زند؟

شماره روزنامه: ۵۸۳۷ تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ...

 رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری با 84/ 4‌درصد رشد به حدود 6/ 54‌میلیارد دلار رسید، گفت: در مدت یادشده بیش از 67‌میلیون و 700‌هزار‌تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش 24‌میلیارد و 144‌میلیون دلار صادر شده و 17‌میلیون و 600‌هزار ‌تن، به ارزش 30‌میلیارد و 443‌میلیون دلار کالا به ایران وارد شده‌است. این آمار به روشنی بیانگر آن است که در صورت ادامه این روند در انتهای سال ‌رکورد واردات به کشور شکسته خواهد شد. همچنین افزایش حجم واردات می‌تواند به دولت در رسیدن به هدف کنترل نرخ تورم کمک کند.

به گزارش گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری با 84/ 4‌درصد رشد به حدود 6/ 54‌میلیارد دلار رسید، گفت: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت 85‌میلیون و 300‌هزار‌ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل 78/ 23‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

او با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، افزود: در مدت یادشده بیش از 67‌میلیون و 700‌هزار‌ تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش 24‌میلیارد و 144‌میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل از نظر وزن 29‌درصد افزایش و از لحاظ ارزش 62/ 2‌درصد کاهش داشته‌است.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: میزان واردات کشور در نیمه نخست سال‌جاری به 17‌میلیون و 600‌هزار ‌تن و به ارزش 30‌میلیارد و 443‌میلیون دلار رسید ‌که از افزایش 89/ 6‌درصدی در وزن و 62/ 11‌درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل برخوردار بوده‌است.  این آمار به این معنی است که در ماه گذشته بیش از 8/ 4‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام‌شده و 6‌میلیارد و 255‌میلیون دلار از دیگر کشورها کالا وارد کشور شده‌است. رقم صادرات ایران نسبت به شهریور سال‌گذشته رشد 32‌درصدی و میزان واردات کشور نسبت به شهریور 1401، رشد 31‌درصدی داشته‌است. همچنین تراز تجاری کشور در 6 ماهه نخست امسال منفی 6‌میلیارد و 299‌میلیون دلار است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال‌1401، تراز تجاری کشور معادل منفی 2‌میلیارد و 637‌میلیون دلار محاسبه‌ شده‌بود. منفی‌تر‌شدن تراز تجاری کشور را می‌توان در روند افزایش واردات و اندکی کاهش در صادرات ارزیابی کرد. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران در نیمه اول سال‌1401 معادل 24‌میلیارد و 412‌میلیون دلار و در نیم سال‌ابتدایی سال‌1400، 21‌میلیارد و 735‌میلیون دلار بوده که بیانگر آن است که روند صادرات سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته تغییر عمده‌ای نداشته و نسبت به دو سال‌قبل رشد داشته‌است. نکته دیگر آن است که با وجود رشد در وزن صادرات ایران در نیمه اول سال‌جاری، ارزش صادرات کشور کاهش پیدا کرده که به‌معنای آن است که هر ‌تن صادرات ایران با قیمت کمتری صادر می‌شود. همچنین واردات ایران رشد قابل‌توجهی را نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته داشته‌است. میزان واردات ایران در نیمه نخست سال‌1401 معادل 27‌میلیارد و 49‌میلیون دلار و در 6ماهه اول سال‌1400، 23‌میلیارد و 383‌میلیون دلار محاسبه شده‌است. به‌نظر می‌رسد افزایش واردات ایران را می‌توان ناشی از دسترسی بیشتر ایران به منابع ارزی دانست. البته درنظر گرفتن این نکته حائزاهمیت است که برای بررسی آمارهای ماهیانه از گزارش سازمان توسعه‌تجارت استفاده‌شده که ممکن است به دلیل روش محاسبه اختلاف مختصری با آمارهای گمرک وجود داشته‌باشد. رضوانی‌فر با اشاره به اینکه در 6ماهه نخست سال‌جاری 3 قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع‌شده با 2‌میلیارد و 200‌میلیون دلار، پروپان‌ مایع‌شده با یک‌میلیارد و 600‌میلیون دلار و بوتان مایع‌شده با یک‌میلیارد و 200‌میلیون دلار بوده‌است، افزود: متوسط ارزش هر‌تن کالای صادراتی در این مدت از 473 دلار به 356 دلار رسیده که نشانگر کاهش 56/ 24‌درصدی است.  او افزود: 3 قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک‌میلیارد و 700‌میلیون دلار، گوشی‌های تلفن‌همراه با یک‌میلیارد و 200‌میلیون دلار و دانه سویا با یک‌میلیارد دلار اختصاص داشت. متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای وارداتی 1729دلار بوده که نسبت به رقم 1656 دلار در 6ماهه سال‌گذشته 42/ 4درصد رشد داشته‌است.  رئیس‌کل گمرک گفت: بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی در بین 10قلم عمده به ترتیب شامل روغن‌خام سویا با رشد 53/ 188درصدی، جو با رشد 74/ 1374درصدی و گوشی‌های تلفن‌همراه با رشد 94/ 134درصدی بوده‌است.  او درخصوص بیشترین کاهش ارزش کالاهای وارداتی در بین 10 قلم عمده در نیمه نخست امسال، اضافه کرد: برنج با 78/ 49‌درصد، گندم با 23/ 49‌درصد و روغن پالم با 70/ 12‌درصد بیشترین کاهش را دارا بودند.

رضوانی‌فر تصریح کرد: در بین اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در این مدت به گاز طبیعی مایع‌شده با 79/ 124درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده با 27/ 49‌درصد و اوره با 12/ 41درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با 53/ 23‌درصد، پروپان‌مایع‌شده با 84/ 18‌درصد و میلگرد با 57/ 12‌درصد اختصاص داشته‌است.

او مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در این مدت را به ترتیب چین با 9/ 6‌میلیارد دلار، عراق با 5/ 4‌میلیارد دلار، امارات‌متحده‌عربی با 3‌میلیارد دلار، ترکیه با 4/ 2‌میلیارد دلار و هند با 1/ 1‌میلیارد دلار اعلام کرد.  معاون وزیر اقتصاد گفت: 5 کشور عمده مبدأ کالاهای وارداتی به ترتیب شامل امارات‌متحده‌عربی با 9‌میلیارد دلار، چین با 8/ 8‌میلیارد دلار، ترکیه با 3/ 3‌میلیارد دلار، آلمان با 1/ 1میلیارد دلار و هند با 987‌میلیون دلار است. رضوانی‌فر با اشاره به واردات کالاهای اساسی در نیمه‌نخست سال‌جاری، گفت: در این مدت 11‌میلیون ‌تن انواع کالاهای اساسی به ارزش 9‌میلیارد و 100‌میلیون دلار وارد کشور شد که با اختصاص 47/ 62‌درصد از نظر وزنی و 95/ 29‌درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل افزایش 5/ 1‌درصدی در وزن و کاهش 14/ 6‌درصدی در ارزش داشته‌است.

او در رابطه با اقلام عمده کالاهای اساسی، اظهار کرد: ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، برنج، گندم، روغن‌خام سویا، جو و پالم اویل اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که درمجموع از نظر وزنی 23/ 55‌درصد و از نظر ارزشی 73/ 19درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. رئیس‌کل گمرک در رابطه با آمار ترانزیت خارجی کشور در 6ماهه نخست سال‌جاری، گفت: ترانزیت خارجی کشور در این مدت با رشد 24/ 8‌درصدی به 7/ 7‌میلیون ‌تن رسید.

 

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان