تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو می گوید :

به فرزندی گرفتن

شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد

کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر