تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب اسباب سفر

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اسباب سفر درخانه : یک مسافرت در پیش است .

اسباب سفر در خیابان : وسائل شخصی شما ربوده میشود .

نمی توانید اسباب سفرتان را پیدا کنید : دیگران سعی دارند شما را تحریک کنند .

اسباب سفر اشخاص دیگر : یک تغییر مهم در زندگی عشقی شما رخ میدهد .

اسباب سفر شما بسیار سنگین هستند : ضرر مالی

اسباب سفر شما براحتی حمل میشود : از مشکلات براحتی عبور خواهید کرد.

اسباب سفرتان را گم میکنید : 1- ارث 2- مشاجره در فامیل

عشاق اسباب سفرشان را گم می کنند : روابطشان بهم خواهد خورد .

بستگان اسباب سفرشان را گم می کنند : در معلامات و نظریات خود بسیار دقت کنید .

اسباب سفرتان را پیدا می کنید : مشکلات بسیاری بر سر راهتان پدیدار می شود .
 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر