تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب اعضاء بدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اعضاء بدن : یک نوزاد دختر زائیده می شود.

اعضای بدن بیماران : ناامیدی

اعضای بدنتان خوب کار می کند : خوشبختی در خانواده

اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار : پرگوئیهای خصمانه

اعضای بدن شما شل است : یکنفر درپی فریب دادن شماست .

اعضای بدنتان سالم است : ثروت

اعضای بدن شما بی اندازه بزرگ است : شما دارای یک پسر ناقص الخلقه خواهیدشد.

بعضی از اعضای بدن شما را جدا می کنند : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید.

اعضای بدنتان بیمار هستند : مادر یا پدر شما خواهد مرد.

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان