تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب چوب حراج

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانه آن است که بار مسئولیتی به دوش شما می افتد که چندان سودی به دنبال ندارد .

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برای کمک به دوستان خود علاقة فراوانی نشان خواهید داد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان