تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب حشره کش

مولف گوید:

استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم  ایستادگی در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حشره کش در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری و روابط گسستة دوستانه است .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان