تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بی گناه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بی گناه هستید : شما  خیلی پرشور و هیجان هسنید .

شما می دانید که بی گناه نیستید : موقعیت بسیار مهمی بدست خواهید آورد.

یک شخص بی گناه را محکوم کرده اند : پول و         خوشبختی در انتظار شماست .

افراد خانواده بی گناه هستند : بحثهای بسیار دشوار درباره کارتان در پیش دارید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر