تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب پیامک

مولف گوید:

دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است:

اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر