تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بدخلق

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه‏ى آن است که اوقات خوشى پیش رو دارید.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید .

2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانه یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .

3-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادى نالایق همنشین می شوید.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان