تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب تصنیف

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب تصنیفى بشنوید، به معناى وقوع پیشامدهاى ناگوار است.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان