تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب پیام

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید کسى براى شما پیغامى مى‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اگر در خواب، شما براى کسى پیامى فرستادید، به این معنا است که براى مدتى دچار مشکل می شوید.

 

اچ میلر می گوید:

اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ى آن است که اوقات خوشى را پیش رو دارید.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر