تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب ارگ

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

3ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانه از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ارگ بسازید، نشانه‏ى آن است که خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازید، احتمالا مشکلاتى برایتان پیش خواهد آمد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ارگ یک کلیسا : دوستان سعی دارند به شما کمک کنند.

شما ارگ می فروشید : تجربه های تلخی در انتظار شماست

ارگ می زنید : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید.

صدای ارگ را می شنوید : بستگان به خانه شما     می آیند

شما در کلسیا ارگ می نوازید : اضطراب

صدای بلند و نا خوشایند یک ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ کرده است .

صدای یک ارگ در مراسم تدفین : شانس .

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان