تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

۵ معمای چالشی برای چشمان تیزبین!

اگر به چشمان خود اطمینان زیادی دارید و در واقع خود را جزء افراد تیزبین قلمداد می کنید، معماهای چالشی تصویری زیر را پاسخ دهید. فقط تمرکز کنید و پاسخ صحیح را بیابید.

اگر به چشمان خود اطمینان زیادی دارید و در واقع خود را جزء افراد تیزبین قلمداد می کنید، معماهای چالشی تصویری زیر را پاسخ دهید. فقط تمرکز کنید و پاسخ صحیح را بیابید. می توانید پاسخ های صحیح را در انتهای مطلب مشاهده فرمایید.

 

1. این کلید متعلق به کدام در است؟

معمای چشم

 

2. کدام سایه متعلق به بابانوئل است؟

معمای تصویری

 

3. چه چیزی یا چه کسی در تصویر مجسم می شود؟

معمای تصویری

 

4. کدام مربع به جای علامت سوال قرار می گیرد؟

معمای تصویری

 

5. چیزی را پیدا کنید که متعلق به تصویر نیست؟

معمای تصویری

 

پاسخ معمای 1

معمای تصویری

پاسخ معمای 2

معمای تصویری

پاسخ معمای 3

معمای تصویری

پاسخ معمای 4

معمای تصویری

پاسخ معمای 5

معمای تصویری

 

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر