تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

جمعیت ایران ۹۵ میلیونی می‌شود

ایسنا نوشت: طبق برآورد مراجع رسمی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵.۲ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.

جمعیت ایران 95 میلیونی می‌شود

بعد از سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 دیگر سرشماری جمعیتی در ایران انجام نشده است، اما مرکز آمار ایران در گزارش مفصلی که در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده به پیش بینی جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های 1396 تا 1415 پرداخته است.

 این بررسی با روش ترکیبی پیش‌بینی جمعیت انجام شده  است که متداول‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت بوده و از مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت ایران از حدود 81.07 میلیون نفر در سال 1396 با روندی افزایشی به 95 میلیون و 278 هزار نفر در سال 1415 خواهد رسید.

ترکیب جمعیتی ایران به نحوی پیش رفته که در سال 1396 تعداد مردان حدود یک میلیون نفر بیش از زنان بوده است؛ به طوری که از کل جمعیت، 41.04 میلیون مرد و 40.02 میلیون زن بوده‌اند که در سال 1415 تعداد مردان به 47.9 میلیون نفر و زنان به 47.3 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

اما در نقاط شهری و روستایی وضعیت افزایش جمعیت به نحوی است که تا سال 1415 تعداد زنان و مردان نسبت به سال 1396 در مواردی با کاهش مواجه خواهد شد.

طبق این گزارش، در سال 1396 تعداد مردان و زنان در نقاط شهری 60.2 میلیون نفر بوده که 30.5 میلیون مرد و 29.7 میلیون زن بوده‌اند، اما برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که تا 15 سال آینده مجموع زنان و مردان در نقاط شهری به 76.3 میلیون نفر خواهد رسید که سهم مردان 38.3 میلیون و زنان 37.9 میلیون خواهد بود.

اما در نقاط روستایی و غیرساکن از تعداد جمعیت کاسته خواهد شد ) به گونه‌ای که در سال 1396، 20.7 میلیون نفر مرد و زن در نقاط روستایی و غیرساکن بوده‌اند که در سال 1415 از تعداد آن‌ها حدود دو میلیون نفری کاسته و 18.9 میلیون نفر برآورد شده است.  

تعداد مردان نیز از 10.5 میلیون به 9.5 میلیون نفر و زنان از 10.2 میلیون به 9.4 میلیون نفر در سال 1415 در نقاط روستایی و غیرساکن کاهش خواهد یافت.

47233

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر