تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

فعالیت بانک‌ها در ماه پایانی تابستان

دنیای‌اقتصاد : گزارش‌های ماهانه بانک‌ها روند ورود و خروج پول در این شرکت‌های مالی را رصد می‌کند؛ جریانی که فعالیت اصلی آنها در مسیر درآمدزایی محسوب می‌شود، با این حال گزارش‌ها حکایت از تراز منفی برخی از این بانک‌ها در ماه شهریور دارد.

وبملت: بانک ملت در شهریور ماه رکورد جدیدی در دریافت سود تسهیلات ثبت کرد و نزدیک به 8021‌میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی به دست آورد که 60‌درصد بیشتر از مرداد است. از سوی دیگر بر اساس گزارش ماهانه، سود پرداختی این بانک به سپرده‌‌‌ها در شهریور با رشد 15‌درصدی نسبت به مرداد در حوالی 3هزار و 394‌میلیارد تومان قرار گرفت. در نتیجه تراز بانک در این ماه حدودا برابر 4627میلیارد تومان شد که نشان‌دهنده افزایش 125‌درصدی نسبت به ماه گذشته است. تراز بانک در 6 ماه ابتدایی امسال با رشد 80‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از 12هزار و 560‌میلیارد تومان رسید

وپست: آمارها نشان می‌دهد که پست بانک در ماه شهریور به میزان 8/ 262‌میلیارد تومان درآمد کسب کرده است؛ رقمی که نسبت به درآمد 7/ 210‌میلیارد تومانی مرداد، 25‌درصد رشد داشته است. همچنین سود پرداختی این بانک به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ماه پایانی تابستان حدود 4/ 2‌درصد نسبت به مرداد رشد کرد و به 6/ 129‌میلیارد تومان رسید. بنابراین تراز بانک در ماه شهریور برابر 2/ 133‌میلیارد تومان شده است. تراز ماه گذشته پست‌‌‌بانک برابر 1/ 84‌میلیارد تومان بود. جمع تراز بانک در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور تقریبا به 1/ 654‌میلیارد تومان رسید که نسبت به تراز 6/ 261میلیارد تومانی بانک در دوره مشابه سال گذشته، 150 رشد کرده است.

وپارس: در شهریورماه عملکرد بهتری نسبت به مردادماه داشته اما در مجموع، نسبت به 6 ماه سال گذشته، عملکرد نامناسبی داشته است:  این بانک در شهریورماه از محل تسهیلات 1216‌میلیارد تومان درآمد داشته و 1818‌میلیارد تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است. بنابراین تراز بانک در شهریورماه منفی602میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تراز بانک در مردادماه منفی 688میلیارد تومان بوده است (بهبود 5/ 12‌درصدی در شهریورماه).

این شرکت در مجموع 6 ماه ابتدای امسال، 6211‌میلیارد تومان از محل تسهیلات درآمد داشته و 9597‌میلیارد تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است. بنابراین در این 6 ماهه، تراز بانک منفی 3386‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این تراز منفی 777‌میلیارد تومان بوده است.

وتجارت: بانک تجارت در ماه شهریور با 5‌درصد کاهش نسبت به مرداد، 3380‌میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد. سود پرداختی به سپرده‌های بانک در شهریور حدود 2‌درصد نسبت به مرداد رشد کرد و به 2647‌میلیارد تومان رسید. تراز بانک در ماه شهریور برابر 735‌میلیارد تومان شد. تراز ماه گذشته بانک برابر 956‌میلیارد تومان بود. جمع تراز بانک در دوره 6ماهه منتهی به شهریور تقریبا به 3500‌میلیارد تومان رسید. تراز بانک در دوره مشابه سال گذشته برابر 2267‌میلیارد تومان بود.

وبصادر: بانک صادرات هم در ماه شهریور با رشد 20‌درصدی نسبت به مرداد، 3317‌میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد. سود پرداختی به سپرده‌های بانک در شهریور ماه نسبت به مرداد 3‌درصد کاهش یافت و به حدود 2690‌میلیارد تومان رسید. به این ترتیب تراز بانک در شهریور برابر 630‌میلیارد تومان شد. تراز بانک در ماه گذشته تقریبا منفی 14‌میلیارد تومان بود. تراز بانک در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور به بیش از 1130‌میلیارد تومان رسید. این در حالی است که تراز بانک در دوره مشابه سال گذشته برابر منفی 388‌میلیارد تومان بوده است.

وپاسار: بانک پاسارگاد در ماه شهریور بیش از 5670‌میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که رشد چشمگیر 285‌درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. سود پرداختی به سپرده‌ها در این ماه با رشد 9‌درصدی نسبت به ماه گذشته به 2323‌میلیارد تومان رسید. به این ترتیب تراز بانک در شهریور به 3350‌میلیارد تومان رسید. این در حالی است که تراز بانک در مرداد برابر منفی 660‌میلیارد تومان بوده است. جمع تراز بانک در دوره 6ماهه منتهی به شهریور ماه به 4940‌میلیارد تومان رسید که رشد 120‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان